Info o kursie

Nazwa kursu:
Elektryczne uprawnienia SEP
Opis:
Dzięki kursom SEP-owskim każdy uczestnik nabywa umiejętności w zakresie elektrycznej obsługi, konserwacji, montażu, remontów oraz prac kontrolnych i pomiarowych urządzeń i instalacji. Szkolenie to zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą przy eksploatacji i dozorze urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Wróć do strony głównej